Ungdomstråkk – nytt prosjekt

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen og Oslo og Akershus, i samarbeid med Rodeo arkitekter, skal på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjøre en utreding om ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser. Formålet med prosjektet er å få mer informasjon om hvordan målgruppen bruker uteområder generelt og på Tøyen spesielt. Prosjektet har følgende hovedproblemstillinger:
  • Hva kjennetegner ungdoms og unge voksnes deltakelse i og bruk av byens parker og offentlige rom generelt og på Tøyen spesielt?
  • Hva kan stimulere slik bruk og hvilke virkemidler er godt egnet?

Her kan du lese forprosjektrapporten.

Her finner du mer info om prosjektet.

Advertisements

Rapporten om Tøyen

Hva nå, Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen i Bydel Gamle Oslo (2015)

av Ingar Brattbakk, Aina Landsverk Hagen, Monika Grønli Rosten, Oddrun Sæter, Jenny Osuldsen, Bengt Andersen, Erik Thorstensen og Katja Bratseth

Last ned rapporten her.

Bonusversjon med nye figurer og oppdatert referanseliste: Se side 44 og 58 for kart over bevegelsesmønstre og positive/negative assosiasjoner blant beboere og ansatte/næringsdrivende på Tøyen. På side 88 og 118 finner du oversikt over skoler og barnehager i Bydel Gamle Oslo og omegn.

God lesning!

Vi lanserer Stedsanalyse Tøyen!

Torsdag 10. september kl 17.30 inviterer vi til lansering av stedsanalyse Tøyen.

Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Bydel Gamle Oslo gjennomført en stedsanalyse av Tøyen i forbindelse med Tøyenløftet. Vi presenterer hovedfunnene og anbefalinger videre, før stafettpinnen går til et invitert politisk panel.

Lanseringen holdes i auditoriet på Hersleb videregående skole (inngang Herslebsgate 20 B) fra 17.30-19.00 tors 10. september.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Enkel servering.

Se også arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/1481775522136309/

Velkommen!

Lanseringen holdes i auditoriet på Hersleb vgs, Herslebsgat. 20B

I auditoriet: Lanseringen vil foregå på Hersleb Vgs, i Herslebsgt. 20B (bildet).

Vi er i gang!

Forskerteamet bak stedsanalysen på Tøyen er i gang med datainnsamling. På denne nettsiden kan du lese om bakgrunnen for prosjektet, hva vi vil oppnå og kommentere om du mener det er noen vi bør snakke med, hilse på eller noe vi bør delta på for å forstå Tøyen enda litt bedre.