Ungdomstråkk – nytt prosjekt

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen og Oslo og Akershus, i samarbeid med Rodeo arkitekter, skal på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjøre en utreding om ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser. Formålet med prosjektet er å få mer informasjon om hvordan målgruppen bruker uteområder generelt og på Tøyen spesielt. Prosjektet har følgende hovedproblemstillinger:
  • Hva kjennetegner ungdoms og unge voksnes deltakelse i og bruk av byens parker og offentlige rom generelt og på Tøyen spesielt?
  • Hva kan stimulere slik bruk og hvilke virkemidler er godt egnet?

Her kan du lese forprosjektrapporten.

Her finner du mer info om prosjektet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: