Hva er en stedsanalyse?

Stedsanalysen som er bestilt av Oslo kommune i forbindelse med Tøyen områdeløft skal omfatte demografiske, sosiokulturelle og fysiske aspekter ved Tøyen slik situasjonen er og oppleves i dag samt hvilke ønsker befolkningen har for framtida. Det finnes flere varianter av stedsanalyse som vektlegger forskjellige forhold ved stedet. I tillegg til de registerdatabaserte analysene av demografi og levekår vil vi gjennomføre en såkalt sosiokulturell stedsanalyse som fanger opp ulike gruppers opplevelse av, bruk av og ønsker for Tøyen som sted hvor både sosiale og fysiske forhold er inkludert.

Hovedproblemstillinger i Stedsanalyse Tøyen er:

  • Hvordan er befolkningen på Tøyen sammensatt, og hvordan endres den?
  • Hvilke sosiale og fysiske nærmiljøkvaliteter brukes og verdsettes?
  • Hva savner befolkningen av tilbud og tjenester, og hva er de største utfordringene ved området?

Prosjektgruppa vil levere en underveisrapport i begynnelsen av mai og endelig sluttrapport 15. september 2015. Basert på de samlede analysene vil vi gi anbefalinger for tiltak og innsatsområder som ligger innenfor rammene og virkemidlene i områdeløftet.

Stedsanalyse Tøyen ledes av forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), i samarbeid med forskere fra Storbyprogrammet på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Snøhetta/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s