Hvordan gjør vi stedsanalysen?

Forskergruppa vil legge vekt på analyser som får frem beboernes ønsker og behov gjennom tett kontakt med befolkningen og observasjoner av dagligliv på Tøyen. For å finne ut av problemstillingene vil forskergruppa bruke et sett av metoder, både kvantitative og kvalitative.

Den kvantitative analysen av demografi og levekår vil basere seg på registerdata hvor sentrale trekk ved befolkningssammensetning, flytting og boligstruktur i det avgrensede Tøyenløft-området studeres over tid og i relasjon til bydelen og byen som helhet.

I tillegg vil forskergruppa gjøre kvalitative analyser av stedsbruk og analyse av styrker og svakheter i området. Her vil deltagende observasjon, ulike intervju- og formidlingsformer, samt forskningsbasert workshop-metodikk inspirert av tjenestedesign benyttes for å få et utfyllende bilde av hvordan Tøyens beboere selv oppfatter nærmiljøets kvaliteter og mangler, og hvordan de bruker – eller ikke bruker området i sine dagligliv.

Medvirkningskomponenten er integrert i det kvalitative metodedesignet, og vil gi en tilleggseffekt ved at stedsanalysen danner kontaktnettverk og møtepunkter for beboeres videre deltakelse og engasjement i Områdeløftet.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s