Om forskerne

Prosjektgruppen som skal utføre prosjektet er satt sammen slik at den har bred erfaring fra Tøyen, og fra ulike fagfelt og metoder.

Prosjektleder Ingar Brattbakk

Prosjektleder Ingar Brattbakk

Prosjektet ledes av forsker og bygeograf Ingar Brattbakk (AFI) som har lang erfaring med stedsanalyser og studier av demografi, levekår, sosial ulikhet, områdesatsinger og urbane nabolag.

 

Aina Landsverk Hagen

Sosialantropolog Aina Landsverk Hagen (AFI) har gjort deltagende observasjon i storbyer som Teheran, Oslo og New York, og jobbet mye med tett brukermedvirkning, visuelle metoder og formidling. Hun er ansvarlig for gjennomføringen av den kvalitative delen av analysen. Hagen er Tøyen-beboer.

 

Monika Rosten

Monika Rosten

Hagen vil støttes av forsker Monika Rosten (Riksrevisjonen) som har gjort feltarbeid blant skolebarn i Gamlebyen og ungdom i Groruddalen, og har både forsker- og arbeidserfaring fra Områdeløftet på Furuset og som lærer og SFO-leder ved Tøyen skole.

 

Oddrun Sæther

Oddrun Sæter

Professor Oddrun Sæter (Storbyprogrammet, HiOA) som har lang erfaring med sosiokulturelle og visuelle bydelsanalyser i Oslo og andre norske byer, samt i Williamsburg i NYC.

 

Arne Bygdås

Arne Bygdås

Seniorforsker Arne Bygdås (AFI) har jobbet med medvirkning, demokratiseringsprosesser og aksjonsforskning i en årrekke og er ansvarlig for prosjektets brukermedvirkning.

 

Jenny Osuldsen

Jenny Osuldsen

Prosjektet har i tillegg knyttet til seg landskapsarkitekt og partner i Snøhetta og professor ved universitetet i Ås, Jenny Osuldsen som rådgiver på kartlegging og styring av idéprosesser for utvikling av fysiske rom.

 

Erik Thorstensen

Erik Thorstensen

Religionsviter Erik Thorstensen (AFI) og storbyforsker Bengt Andersen (HiOA) vil være ansvarlige kvalitetssikrere. Thorstensen har i tillegg ansvar for kvalitativ datainnsamling rundt religiøse miljøer på Tøyen.

 

Hersleb skole

Hersleb skole

Prosjektet har også et samarbeid med Hersleb Vgs, der elever på Helsefag VG2 får trening i feltarbeidsmetode og intervjuteknikker, slik at de kan bidra som feltassistenter. Denne delen av prosjektet er muliggjort gjennom støtte fra Forskningsrådets Proforsk-program.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s