Hvorfor på Tøyen?

Oslo kommune v/ Bydel Gamle Oslo ønsker en bred stedsanalyse av Tøyen som kunnskapsgrunnlag for områdeløft Tøyen. Stedsanalysen vil være en kartlegging og analyse der demografiske, sosiokulturelle og fysiske dimensjoner på Tøyen sees i sammenheng. Bakgrunnen for prosjektet er at Bydel Gamle Oslo har fått ansvaret for å lede et Områdeløft for Tøyen i femårsperioden 2014-2018. Områdeløft er en metode og et utviklingsprogram for å gjennomføre helhetlig innsats i levekårsutsatte områder utviklet av Husbanken i samarbeid med Oslo kommune, og arbeidet på Tøyen skal bygge på erfaringene fra Groruddalssatsningen og Oslo sør-satsingen.

Fokuset vil særlig ligge på stedsbruk og stedsinteresser: Hvilke bruksmåter og interesser for framtidig utvikling finnes blant de som bor, jobber eller bruker Tøyen? Hvilke sosiale møteplasser finnes på Tøyen? Målet med den kvalitative delen av analysen er å bidra med kunnskap om hvordan befolkningen på Tøyen bruker nærmiljøet sitt og hva de selv oppfatter som positivt og negativt med området. Trolig vil dette variere etter hvem man snakker med og et viktig bidrag vil dermed være å bringe fram de ”stille stemmene” som ikke er aktive deltakere i debattmøter, på sosiale medier eller under arrangementer i regi av ulike interessegrupper i området. Hvor og hvordan kan det oppstå gode møteplasser på tvers av etablerte grupper på Tøyen – møtepunkter som ikke eksisterer i dag? Å få alle beboere og brukere av området i tale vil derfor være et sentralt mål i vårt prosjekt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s